" /> bwbshop-bedrijfsgegevens
showroom bwbshop

Wij gaan zorgvuldig om met uw aan ons verstrekte gegevens.

DISCLAIMER
Deze website https://www.bwbshop.nl (de “Website”) is eigendom van BWBshop-BMRproducts (hierna te noemen “BWBshop”), een onderneming met adres Grotestraat 35 7081 CB Gendringen, Gendringen. BWBshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67704808.
Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Inhoud Website
BWBshop behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.
BWBshop besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.
Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van fouten veroorzaakt door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Informatie, dus ook aanbod van producten en diensten kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is BWBshop niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en BWBshop.
Aansprakelijkheid
BWBshop is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en BWBshop tot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.
BWBshop is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en BWBshop is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is BWBshop niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke mede afkomstig is van derden.
Intellectueel Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij BWBshop voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BWBshop is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.
Contact
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met BWBshop via info@bwbshop.nl.
Wij zijn gevestigd :
BWB shop
Frank Daamesntraat 4
7071AW Gendringen
tel.:0315-844041
mobiel: 0612380377
email: info@bwbshop.nl

www.bwbshop.nl
www.shoptools.nl
www.sammelbox.net
KvK: 67704808
Btwnr. 857140206B01
Leveringsvoorwaarden


Betalen kunt u op drie manieren volg het winkelwagentje .
  • Paypal
  • Ideal
  • Op factuur