Practische en stijlvolle oplossingen voor professioneel afval inzamelen.

Practische en stijlvolle oplossingen voor professioneel afval inzamelen.

VOORKOM AFVAL

De meeste mensen zijn het er nu over eens dat de wereld op de rand van een ecologische afvalcrisis staat. Slimmere bedrijfspraktijken en commerciële recycling kunnen een vitale rol spelen om dit te beperken, maar verandering kan pas optreden als we begrijpen hoe goed het bedrijfsleven in het huidige afval- en recyclingverhaal past.

Minder afval produceren is goed voor het milieu, nog beter dan afval recyclen. Je be- spaart zo grondstoffen en energie. Iedere dag produceren we in Nederland per persoon zo’n anderhalve kilo afval. En ook al recyclen we daar een groot deel van, het blijft voor het milieu beter om de berg afval te verkleinen.

Practische uitdagingen voor bedrijven.

AFVAL = WAARDEVOL Afval bevat veel waardevolle materialen die opnieuw te gebruiken zijn. Soms kun je iets in zijn geheel hergebruiken. Andere soorten afval worden uit elkaar gehaald zodat de materialen apart hergebruikt kunnen worden. Het afval dat niet gerecycled kan worden, gaat bijna allemaal naar de verbrandingsoven (afvalenergiecentrale). De verbranding levert energie op voor stroom of stadsverwarming. De restjes die overblijven na verbranding (dat noemen we ‘slakken’) kunnen voor een deel gebruikt worden voor de aanleg van wegen. Nog geen halve procent van het huishoudelijk afval (bijvoorbeeld niet-recycle- baar bouw- en sloopafval) wordt gestort; dat gebeurt op een verantwoorde manier.

BWBshop VOF/BMR
Munstermanstraat 6
7064KA Silvolde
The Netherlands
Tel.0031.315.844041
M/whatsapp 0031612380377
Email: info@bwbshop.nl
KVK/Handelskammer
Chambre of Commerce Arnhem 67704808
Taxnr. 857140206B01.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BWBshop V.O.F verwerkt uw Bedrijfsgegevens en daaraan gelinkte persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Er worden verder enkel gegevens verwerkt die betrekking hebben op bedrijfsmatig gebruik.
Omdat we met name b to b handelen zijn verdere persoons en privégegevens voor ons niet interessant.
Zie ook de privacy pagina onder welkom of in de Sitemap.